If you love someone you would be willing to give up everything for them, but if they loved you back they’d never ask you to.

Anon

 
 
 
 
 
Tác giả: Vũ Bằng
Thể loại: Tùy Bút
Biên tập: Oanh2
Số chương: 9
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 6017 / 143
Cập nhật: 2015-11-02 10:35:58 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Món Lạ Miền Nam Món Lạ Miền Nam - Vũ Bằng Món Lạ Miền Nam