Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

 
 
 
 
 
Tác giả: Jane Austen
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: Sense And Sensibility
Dịch giả: Diệp Minh Tâm
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Đỗ Quốc Dũng
Số chương: 51
Phí download: 6 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 4821 / 150
Cập nhật: 2015-07-21 10:16:09 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Lý Trí Và Tình Cảm Lý Trí Và Tình Cảm - Jane Austen Lý Trí Và Tình Cảm