Điều tôi quan tâm không phải là bạn đã thắng hay thua, mà là bạn có sẵn sàng đón nhận thất bại hay không.

Abraham Lincohn

 
 
 
 
 
Lưỡi Dao Bị Nguyền Rủa Lưỡi Dao Bị Nguyền Rủa - Jarson Dark