"True self is non-self, the awareness that the self is made only of non-self elements. There's no separation between self and other, and everything is interconnected. Once you are aware of that you are no longer caught in the idea that you are a separate entity.",

Thích Nhất Hạnh

Download ebooks
Ebook "Lời Thách Đố Tình Yêu"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Ni Xảo Nhi
Thể loại: Tiểu Thuyết
Biên tập: Lop van Truong
Upload bìa: Lop van Truong
Số chương: 28
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1242 / 1
Cập nhật: 2015-11-08 19:28:41 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Lời Thách Đố Tình Yêu Lời Thách Đố Tình Yêu - Ni Xảo Nhi Lời Thách Đố Tình Yêu