Freedom is not given to us by anyone; we have to cultivate it ourselves. It is a daily practice... No one can prevent you from being aware of each step you take or each breath in and breath out.

Thích Nhất Hạnh

Download ebooks
Ebook "Lợi ích của việc đào tạo kĩ năng cơ bản "
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 360 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:30 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ào tạo những kĩ năng cho nhân viên đôi khi mất khá nhiều thời gian và công sức. Trước khi giúp nhân viên học những kĩ năng mới, bạn cần hiểu xem những kĩ năng này tác động như thế nào đến nhân viên và công ty của bạn.
Tăng năng suất lao động
Để hoàn thành công việc nhanh chóng và hiệu quả, nhân viên có thể học những kĩ thuật tiên tiến. Ví dụ như bạn hãy tạo điều kiện cho họ học sử dụng chương trình Excel vì phần mềm văn phòng này giúp họ đơn giản hóa một số vấn đề bằng các kĩ thuật tính toán.
Giảm doanh số
Nếu nhân viên không nhận được những chỉ dẫn cụ thể, không được đào tạo sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc, nhân viên có thể rời bỏ công ty. Nếu nhân viên có cơ hội học những kĩ năng mới và giữ vững nghề nghiệp thì tỷ lệ bỏ việc sẽ giảm.
Tạo sự thỏa mãn trong công việc
Đầu tư thời gian và tiền bạc cho công việc đào tạo kĩ năng của nhân viên nhằm giúp họ nâng cao tay nghề, để họ cảm thấy mình thật sự có giá trị, góp phần nâng cao mức độ thoả mãn công việc của nhân viên và tăng năng suất làm việc
Mở những khóa Đào Tạo dài hạn
Bạn gửi nhân viên tham gia các khóa học kĩ năng mới sau khi họ đã hoàn tất chương trình đào tạo cũ, nhằm giúp họ sẳn sàng đối đầu với những thử thách mới.
Học cách tự chủ đối với bản thân và công việc
Không chỉ dạy họ làm tốt công việc bằng các kĩ năng cơ bản mà còn phải giúp họ thái độ tự chủ và làm việc một cách độc lập, không phải lệ thuộc vào bất kì ai.
HRVietnam - (Theo Allbusiness)
Lợi ích của việc đào tạo kĩ năng cơ bản Lợi ích của việc đào tạo kĩ năng cơ bản - Cẩm Nang Nghề Nghiệp