Let your bookcases and your shelves be your gardens and your pleasure-grounds. Pluck the fruit that grows therein, gather the roses, the spices, and the myrrh.

Judah Ibn Tibbon

 
 
 
 
 
Tác giả: Maxime Chattam
Thể loại: Trinh Thám
Nguyên tác: L' Âmes Du Mal
Dịch giả: Hoàng Mai Anh
Biên tập: Gió
Upload bìa: Hoàng Tuấn
Số chương: 77
Phí download: 8 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1763 / 45
Cập nhật: 2015-10-11 19:22:45 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Linh Hồn Ác Linh Hồn Ác - Maxime Chattam Linh Hồn Ác