You are a child of the sun, you come from the sun, and that is something true with the Earth also... your relationship with the Earth is so deep, and the Earth is in you and this is something not very difficult, much less difficult then philosophy.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Maxime Chattam
Thể loại: Trinh Thám
Nguyên tác: L' Âmes Du Mal
Dịch giả: Hoàng Mai Anh
Biên tập: Gió
Upload bìa: Hoàng Tuấn
Số chương: 77
Phí download: 8 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1763 / 45
Cập nhật: 2015-10-11 19:22:45 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Linh Hồn Ác Linh Hồn Ác - Maxime Chattam Linh Hồn Ác