Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
 
 
 
 
Tác giả: Dân gian
Thể loại: Cổ Tích
Upload bìa: Lê Ngọc Hân
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 831 / 3
Cập nhật: 2015-12-15 16:48:57 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Lê Lợi Lê Lợi - Dân gian Lê Lợi