If you truly get in touch with a piece of carrot, you get in touch with the soil, the rain, the sunshine. You get in touch with Mother Earth and eating in such a way, you feel in touch with true life, your roots, and that is meditation. If we chew every morsel of our food in that way we become grateful and when you are grateful, you are happy.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Diana Wynne Jones
Thể loại: Tuổi Học Trò
Dịch giả: Đặng Kim Trâm
Biên tập: Lê Huy Vũ
Upload bìa: Lê Huy Vũ
Số chương: 21
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 166 / 24
Cập nhật: 2020-07-08 19:33:44 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl - Diana Wynne Jones Lâu Đài Bay Của Pháp Sư Howl