Có người biết cách biến những trở ngại trong cuộc đời mình thành những bệ phóng, nhưng cũng không ít người lại biến chúng thành những viên đá chắn lối đi.

R. L Sharpe

Download ebooks
Ebook "Lãnh đạo: quy tắc cũ, quy tắc mới "
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 533 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ôi trường làm việc ngày càng phức tạp đòi hỏi vai trò và hành vi của các nhà lãnh đạo cũng phải thay đổi theo. Một số quy tắc cũ đã không còn phù hợp với công việc của một nhà lãnh đạo và cần được thay thế bằng các quy tắc mới.
* Quy tắc cũ: Công việc của nhà lãnh đạo là biết và phụ vụ như một người có quyền lực cuối cùng trong các quyết định quan trọng.
* * Quy tắc mới: Công việc của nhà lãnh đạo trong thế kỷ XXI là kêu gọi mọi người lại với nhau, tìm cách để phát hiện và liên kết trí thông minh tập thể của nhân viên. Khi các nhà lãnh đạo đi theo quy tắc này, chúng ta sẽ thấy sự thông minh được chia sẻ này gắn kết mọi người với nhau và họ sẽ chia sẻ một khối óc, một trái tim. Ở đây, mọi người trong tổ chức, thông qua việc thừa nhận quan điểm của người khác, thấy rằng họ biết cùng một thứ (một khối óc) và họ được gắn kết xung quanh những khao khát và tầm nhìn giống nhau vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tổ chức (một trái tim).
* Quy tắc cũ: Công việc của nhà lãnh đạo là để kiểm soát thông tin, con người, sự mạo hiểm và tương lai: Các nhà lãnh đạo hiệu quả chịu trách nhiệm cho mọi việc diễn ra, cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Công việc của nhà lãnh đạo là đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức tuân theo các quy tắc, còn mọi người trong tổ chức trông chờ nhà lãnh đạo để giữ cho họ an toàn. Ví dụ, nếu tôi vâng lời, tôi sẽ có một công việc và tổ chức sẽ tồn tại.
* * Quy tắc mới: Công việc của nhà lãnh đạo là đặt ra các câu hỏi và làm cho việc trò chuyện dễ dàng ở tất cả mọi cấp độ trong tổ chức. Một tổ chức có thể giành được các mục tiêu nhanh chóng và thành công chỉ khi công sức của mọi người được gắn kết, sự cam kết được tập trung. Điều này đòi hỏi nhà lãnh đạo phải gắn kết mọi người ở các cấp độ của tổ chức vào các cuộc thảo luận.
* Quy tắc cũ: Công việc của một nhà lãnh đạo là hướng và kiểm soát biểu hiện của tổ chức bằng việc tập trung vào những điều sai và trừng phạt các sai lầm.
* * Quy tắc mới: Công việc của nhà lãnh đạo là xây dựng và duy trì các biểu hiện cao bằng việc chú ý và đánh giá cao khi mọi người làm đúng, đặc biệt khi họ hành động với sự chính trực, can đảm và tinh thần trách nhiệm cao. Duy trì các hành động can đảm, ngay thẳng là cách duy nhất để khuyến khích người khác chấp nhận mạo hiểm. Các nhà lãnh đạo đi theo quy tắc này sẽ xây dựng được một tổ chức với đầy ắp lòng tự hào và tinh thần làm việc.
Theo Lãnh Đạo
Lãnh đạo: quy tắc cũ, quy tắc mới Lãnh đạo: quy tắc cũ, quy tắc mới - Cẩm Nang Nghề Nghiệp