To read without reflecting is like eating without digesting.

Edmund Burke

Download ebooks
Ebook "Lãnh đạo - Một nghệ thuật "
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 379 / 1
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:30 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ãnh đạo không phải là bẻ gập ý chí của người khác, lại càng không phải là nghiền nát nó, mà là thu phục nó để kết hợp các quyết định nhằm thực hiện công việc được giao phó. Người lãnh đạo chân chính không tìm cách để ra lệnh, mà luôn cố gắng làm phát sinh ở nhân viên lòng ham muốn công tác một cách tự nguyện. 1. Không bao giờ được xem các nhân viên như một bộ máy thi hành các mệnh lệnh, chỉ thị mà xem họ là một con người có với trí tuệ và sự sáng tạo. Người lãnh đạo và quản lý kêu gọi họ để cộng tác, chứ không phải ép buộc hay ra lệnh một chiều.
2. Người lãnh đạo và quản lý chỉ nên đưa ra các quyết định căn cứ trên một trật tự tổng quát mà họ đã nghĩ ra.
3. Nếu xem lãnh đạo là một chức vị của uy quyền thì thước đo thực tại của người lãnh đạo chính là tài năng thu phục người khác, làm người ta tuân phục theo mình.
4. Người lãnh đạo và quản lý không phải năn nỉ người khác tuân lời.
5. Kinh nghiệm thực tế cho thấy là cấp dưới sẽ thực hiện ý đồ của người lãnh đạo giỏi hơn, khi họ hiểu được mục đích và tầm cỡ của ý đồ đó trở thành của họ và người lãnh đạo đã xác định nơi họ ước muốn thực hiện nó.
6. Mọi mệnh lệnh ban ra đều ràng buộc trách nhiệm của người ra lệnh. Do đó, một người lãnh đạo xứng đáng phải có sức mạnh cá tính cần thiết để gánh vác được trách nhiệm ấy.
7. Người lãnh đạo và quản lý chân chính thường cố gắng hết sức để động viên tinh thần, ý chí cho nhân viên cùng lúc với vật chất.
8. Trên thực tế, trong quan hệ giữa lãnh đạo và nhân viên, nhiều khi những người cấp dưới làm việc với sự nhiệt thành tận tuỵ vì lòng tự hào và nhân phẩm. Chính vì vậy, hãy tôn trọng cấp dưới của bạn, ngay cả khi họ đưa ra những ý tưởng viển vông và táo bạo nhất.
Việc bạn tôn trọng nhân viên không phải là sự yếu đuối. Có người nói rằng, nếu bạn chỉ nói được với những người đang đào hố dưới cơn mưa rằng: “Đào hố đi rồi ta cho ăn cơm”, thì bạn đã biến họ thành những cỗ máy và cảm xúc khốn khổ của họ sẽ chỉ khiến họ vùng dậy chống lại bạn mà thôi.
Nghệ thuật lãnh đạo không phải là suy nghĩ và quyết định thay cho cấp dưới, mà phải để cho họ quyết định những gì thuộc thẩm quyền của họ.
Theo lanhdao.net
Lãnh đạo - Một nghệ thuật Lãnh đạo - Một nghệ thuật - Cẩm Nang Nghề Nghiệp