Nếu bạn không đủ sức để chịu thua, bạn cũng sẽ không đủ sức để chiến thắng.

Walter Reuther

Download ebooks
Ebook "Lãnh đạo chịu trách nhiệm cho những điều gì? "
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 432 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
hật đáng ngạc nhiên là có rất nhiều người cố gắng từ chối trách nhiệm. Nhưng các nhà lãnh đạo phải nhận trách nhiệm. Mahatma Gandhi đã nói rằng, chúng ta có trách nhiệm trở thành sự thay đổi mà chúng ta muốn thấy trên thế giới và trở thành sự thay đổi chúng ta muốn thấy ở những người khác.
Việc lãnh đạo là đưa ra các lựa chọn và chịu trách nhiệm, đó là việc có thể trả lời về việc chúng ta là ai và chúng ta làm gì. Hành động của lãnh đạo là quan trọng, vì thế, chúng có thể trả lời cho kết quả của những hành động của họ.
Chịu trách nhiệm như một nhà lãnh đạo đòi hỏi chúng ta phải:
- Chấp nhận rằng chúng ta chịu trách nhiệm cho các lựa chọn chúng ta tạo ra.
- Chấp nhận rằng chúng ta chịu trách nhiệm cho việc chúng ta cảm thấy như thế nào.
- Chấp nhận rằng chúng ta chịu trách nhiệm cho những điều chúng ta nghĩ.
- Chấp nhận rằng chúng ta chịu trách nhiệm cho những điều chúng ta làm.
- Chấp nhận rằng chúng ta chịu trách nhiệm về mục tiêu, định hướng và tầm nhìn của cuộc đời chúng ta.
- Chấp nhận rằng chúng ta không thể đổ lỗi cho người khác vì những quyết định chúng ta đưa ra.
- Chấp nhận rằng chúng ta chịu trách nhiệm cho việc chúng ta là ai.
- Chấp nhận rằng chúng ta chịu trách nhiệm để khởi xướng thay đổi.
Các nhà lãnh đạo, hơn bất kỳ ai, cần chịu trách nhiệm cho những điều họ thấy. Là lãnh đạo, chúng ta thấy tương lai, chúng ta thấy mọi việc có thể khác đi như thế nào, chúng ta thấy mọi thứ có thể tốt hơn, chúng ta thấy những khả năng có thể. Đi kèm với tầm nhìn là trách nhiệm.
Khi đề cập đến trách nhiệm, chúng ta cũng cần tin rằng các nhà lãnh đạo nên được nắm một tiêu chuẩn cao hơn. Vì các quyết định mà các nhà lãnh đạo đưa ra làm cho vị trí, ảnh hưởng và quyền lực của họ ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều người. Như một nguyên tắc, các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm lựa chọn chịu trách nhiệm hàng ngay cho việc họ là ai và họ hành động như thế nào.
Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo có kinh nghiệm Các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm cho những điều họ thấy: Điều này nghĩa là họ chịu trách nhiệm cho tầm nhìn của nhóm, của tổ chức và các kết quả mà họ giành được.
Các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm cho việc bắt đầu truyền thông: Các nhà lãnh đạo khởi xướng việc truyền thông. Khi truyền thông diễn ra sai lệch và những chuyện ngồi lê đôi mách đầy rẫy, trách nhiệm của các nhà lãnh đạo là làm sạch bầu không khí và truyền thông lại.
Các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm cho việc làm gương: Các nhà lãnh đạo nhận trách nhiệm làm những tấm gương, trở thành thứ thay đổi họ muốn thấy ở những người khác. Các nhà lãnh đạo hiểu rằng hành động của họ được những người đi theo họ áp dụng và thiết lập những tiêu chuẩn cao hơn cho chính họ. Các nhà lãnh đạo thực tiễn được cam kết để trở thành những con người vĩ đại, những con người của tính cách, sống với các giá trị và chứng tỏ sự cam kết.
Các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm cho kết quả: Các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm cho kết quả. Kết quả của một nhà lãnh đạo là sự phản ánh khả năng lãnh đạo của họ, không có lời bào chữa hoặc đổ lỗi.
Sự ba hoa dừng bước trước các nhà lãnh đạo: Không có lời buộc tội hay đổi lỗi. Các nhà lãnh đạo không đổ lỗi cho những người khác về hoàn cảnh của họ và họ không xin lỗi vì các kết quả nghèo nàn. Họ hiểu rằng chịu trách nhiệm sẽ tạo ra sự khác biệt.
Các nhà lãnh đạo mang lại sự tập trung và thiết lập các ưu tiên: Các nhà lãnh đạo tập trung nhóm và tổ chức của họ vào những điều quan trọng. Giữ sự tập trung và duy trì các ưu tiên, ra quyết định và di dời các chướng ngại vật.
Theo Lãnh Đạo
Lãnh đạo chịu trách nhiệm cho những điều gì? Lãnh đạo chịu trách nhiệm cho những điều gì? - Cẩm Nang Nghề Nghiệp