Books support us in our solitude and keep us from being a burden to ourselves.

Jeremy Collier

Download ebooks
Ebook "Lăng Thiên Mộng Huyễn"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Thể loại: Tiên Hiệp
Số chương: 248 - chưa đầy đủ
Phí download: 14 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 659 / 0
Cập nhật: 2017-09-24 22:57:05 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
 
Chương 113: Hệ Thống Thay Thế Nhân Vật
ệ thống thay thế nhân vật là chỉ ở trước lúc tiến vào một không gian thí luyện, có thể cho chủ nhân thay thế nhân vật trong không gian thí luyện, chủ nhân sẽ dùng thân phận người bị thay thế xuất hiện ở trong không gian thí luyện, hơn nữa sẽ đạt được truyền thừa nhất định của người bị thay thế.
Tuyết Nhi chậm rãi vì Lâm Dật Hiên giải thích Hệ thống thay thế nhân vật.
Có thể thay thế nhân vật trong không gian thí luyện, cũng thay thế thân phận của hắn, chuyện tốt như vậy? Trên mặt Lâm Dật Hiên lộ ra một tia mừng rỡ, nếu nói như vậy, mỗi lần hắn tiến vào không gian thí luyện, có thể trực tiếp thay thế nhân vật chính trong đó, thậm chí là một ít nhân vật càng cường đại hơn nhân vật chính, như vậy nhiệm vụ thí luyện của hắn chẳng phải là sẽ đơn giản hơn rất nhiều sao.
- Hệ thống thay thế nhân vật chia làm ba cấp bậc, bốn tuyển hạng, sơ cấp là thay thế thân phận, tuyển hạng này phải rút ra nhân vật thay thế, chủ nhân chỉ có thể đạt được một phần nhỏ năng lực cùng tư chất của người bị thay thế, tuyển hạng thay thế này, không gian sơ cấp là 10.000 điểm năng lượng, không gian trung cấp là 100.000 điểm năng lượng, không gian cao cấp là 1.000.000 điểm năng lượng.
- Trung cấp là thay thế bình thường, thay thế nhân vật tuyển hạng này, chủ nhân có thể đạt được một bộ phận năng lực và tư chất của người bị thay thế, tuyển hạng thay thế này ở sơ cấp không gian là 50.000 điểm năng lượng, trung cấp không gian là 500.000 điểm năng lượng, cao cấp không gian là 500 vạn điểm năng lượng.
- Cao cấp là thay thế tuyệt đối, thay thế nhân vật tuyển hạng này, chủ nhân sẽ đạt được toàn bộ năng lực cùng với tư chất của người bị thay thế, tất cả ưu điểm của người bị thay thế đều bị chủ nhân kế thừa, thay thế tuyển hạng này ở không gian thí luyện sơ cấp là 100.000 điểm năng lượng, không gian thí luyện trung cấp 1.000.000 điểm năng lượng, cao cấp không gian 10.000.000 điểm năng lượng.
- Mà nhân vật cho chủ nhân lựa chọn tổng cộng có bốn tuyển hạng, thứ nhất là nhân vật tuyển hạng chỉ định, chủ nhân có thể ở trong không gian thí luyện tùy ý chỉ định nhân vật thay thế, lựa chọn tuyển hạng này, còn tùy theo đẳng cấp. Tuyển hạng này ở sơ cấp không gian là 100.000 điểm năng lượng, trung cấp không gian là 1.000.000 điểm năng lượng, cao cấp không gian là 10.000.000 điểm năng lượng.
- Thứ hai là nhân vật thứ yếu chỉ định tuyển hạng, chủ nhân có thể ở trong không gian thí luyện chỉ định một nhân vật thứ yếu thay thế, hạn chế, tu vi nhân vật thứ yếu thấp hơn nhân vật chủ yếu, lựa chọn tuyển hạng này không cần lựa chọn đẳng cấp, sơ cấp không gian 80.000 điểm năng lượng, trung cấp không gian 800.000 điểm năng lượng, cao cấp không gian 8.000.000 điểm năng lượng.
- Thứ ba là tuyển hạng nhân vật chỉ định cấp thấp, chủ nhân có thể ở trong không gian thí luyện chỉ định một nhân vật thay thế không có năng lực lợi hại gì, lựa chọn tuyển hạng này không cần lựa chọn đẳng cấp, sơ cấp không gian 10.000 điểm năng lượng, trung cấp không gian 100.000 điểm năng lượng, cao cấp không gian 1.000.000 điểm năng lượng.
- Thứ tư là tuyển hạng tùy cơ hội rút ra nhân vật, chủ nhân có thể ở trong không gian thí luyện tiến hành rút ra một lần, việc rút thăm này có thể rút thăm được nhân vật tùy ý trong không gian thí luyện, cũng sẽ là người bị thay thế, tuyển hạng này, từng không gian thí luyện chỉ có thể rút ra ba lượt, nếu như không hài lòng có thể bỏ qua nhân vật rút ra, nhưng điểm năng lượng sẽ bị khấu trừ, lựa chọn tuyển hạng này có thể chọn đẳng cấp, nếu như không chọn đẳng cấp, chỉ có thể thay thế thân phận nhân vật, không cách nào đạt được năng lực cùng tư chất, sơ cấp không gian 5000 điểm năng lượng, trung cấp không gian 50.000 điểm năng lượng, cao cấp không gian 500.000 điểm năng lượng.
- Từng không gian thí luyện, chỉ có thể có một nhân vật thay thế, xin chủ nhân thận trọng lựa chọn.
Tuyết Nhi đem tin tức về Hệ thống thay thế nhân vật, chậm rãi nói cho Lâm Dật Hiên.
Lâm Dật Hiên nghe xong Hệ thống thay thế nhân vật này xong, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, Hệ thống thay thế nhân vật này là một đồ tốt, dù sao thay thế nhân vật chẳng những có thể đạt được năng lực mà nhân vật có, còn có thể đạt được thân phận của nhân vật, phải biết rõ có đôi khi một thân phận tốt, có thể sẽ mang đến tiện lợi rất lớn cho Lâm Dật Hiên thí luyện, giống như hắn thí luyện bây giờ, trước khi tiến đến, hắn trực tiếp thay thế thân phận của Mộ Dung Phục, như vậy 30 bản bí tịch còn không phải dễ như trở bàn tay sao, cho dù hắn không thể kế thừa một thân công lực kia của Mộ Dung Phục, cũng có một nội tình tốt, đối với tăng thực lực lên, cũng sẽ có trợ giúp rất lớn, mà nếu như trực tiếp thay thế ba nhân vật chính liền lợi hại hơn rồi, Kiều Phong hơi thiếu một ít, dù sao chỗ lợi hại của hắn ở một thân võ công, thay thế hắn trừ khi dùng thay thế tuyệt đối, nếu không không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến rất nhiều phiền toái.
Nhưng mà Đoàn Dự cùng Hư Trúc thì bất đồng, Đoàn Dự là hoàng tộc Đại Lý, võ học Điển Tịch trong gia tộc có rất nhiều, nghĩ đến muốn gom đủ 30 bộ sẽ không khó lắm, hơn nữa sau khi thay thế Đoàn Dự còn có thể học tập Nhất Dương Chỉ cùng Lục Mạch Thần Kiếm, thậm chí có khả năng đạt được Lăng Ba Vi Bộ cùng Bắc Minh Thần Công, Hư Trúc về sau càng là kỳ ngộ trùng trùng điệp điệp, cuối cùng trực tiếp quản lý Linh Thứu Phong, chiếm được đại bộ phận võ học của phái Tiêu Dao.
Ở bên trong Thiên Long Bát Bộ, Lâm Dật Hiên hướng tới nhất là Lăng Ba Vi Bộ, ngẫm lại vừa bắt đầu trên người Đoàn Dự chỉ có công phu mèo quào, vẻn vẹn nương theo Lăng Ba Vi Bộ liền ở thế bất bại, có thể thấy được Lăng Ba Vi Bộ tinh diệu.
Bất quá những thứ này cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, bởi vì hiện tại Hệ thống thay thế nhân vật còn chưa tới tay, hiện tại những thứ này chẳng qua là không tưởng mà thôi, hiện tại phiền toái nhất chính là phải lấy được 30 bản bí tịch võ công nhập lưu.
Lâm Dật Hiên cúi đầu nhìn dưới sơn cốc này một chút, sau đó lại liếc nhìn chung quanh, trong nội tâm không khỏi ai thán một tiếng, hắn vậy mà trực tiếp bị ném tới một địa phương hoang vu không người ở, hắn ngay cả nơi này là chỗ nào cũng không biết, kế tiếp phải làm gì a....
Lâm Dật Hiên nhìn bốn phía một chút, phát hiện phía dưới vách núi này có một đường núi, tuy con đường núi này lộ ra rất là hoang vu, nhưng lại có thể thấy được là địa phương có dấu vết con người, đã có đường, vậy dẽ nói rồi, thuận đường mà đi, vậy nhất định có thể tìm được người ta.
Lâm Dật Hiên trực tiếp từ vách núi nhảy xuống, thân thể ly khai nhai mặt, liền nhanh chóng rơi xuống phía dưới, Lâm Dật Hiên trực tiếp dùng Véc-tơ Hoạt Động giảm bớt một bộ phận trọng lực, sau đó cả người như là lông hồng bay bổng về phía mặt đất.
Lâm Dật Hiên từ trên vách núi bồng bềnh hạ xuống đột nhiên lông mày có chút nhíu lại, vừa rồi bởi vì địa hình vách núi có quan hệ, hắn cũng không có phát hiện dưới vách núi có người.
Mà lúc này xuống đến một nửa khoảng cách, Lâm Dật Hiên mới phát hiện dưới vách núi nơi này lõm vào một mảnh lớn, bên trong có địa phương rộng lớn, mà ở nơi đó đang có hơn mười người đứng, từng cái đều đao kiếm trong tay, tựa hồ tùy thời đều có một hồi sinh tử tranh đấu.
Phía dưới hơn mười người kia tổng cộng chia làm hai bang, một đám có ba người, trong đó có một lão giả tự hồ bị trọng thương, mà bên kia có tám người, bọn họ đều là một ít thanh niên, nhưng mà mỗi người đều là một bộ tà dị, làm cho người ta vừa nhìn, liền có một cảm giác là người xấu.
- Lão tiểu tử, mau mau đầu hàng đi, trúng độc châm của sư huynh ta, dù có Đại La Kim Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, hướng sư huynh của ta dập đầu nhận sai, nói không chừng sư huynh của ta nhất thời nổi lòng từ bi, liền đem giải dược cho ngươi.
Lúc này trong tám người kia, một cái hướng về lão giả còn đang ương ngạnh chống cự kêu gào nói.
Lăng Thiên Mộng Huyễn Lăng Thiên Mộng Huyễn - Mặc Mộng Trần