"It is possible to live happily in the here and the now. So many conditions of happiness are available - more than enough for you to be happy right now. You don't have to run into the future in order to get more.",

Thích Nhất Hạnh

Download ebooks
Ebook "Kỹ Năng Tuyển Dụng - Đào Tạo Nhân Sự"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Sưu Tầm
Biên tập: Lê Hồng Hạnh
Upload bìa: Lê Hồng Hạnh
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 843 / 4
Cập nhật: 2017-08-25 12:52:07 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Kỹ Năng Tuyển Dụng - Đào Tạo Nhân Sự Kỹ Năng Tuyển Dụng - Đào Tạo Nhân Sự - Sưu Tầm Kỹ Năng Tuyển Dụng - Đào Tạo Nhân Sự