Hãy xem mỗi trở ngại là một cơ hội.

Tiến sĩ Wayne Dyer

 
 
 
 
 
Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn Khó Có Được Tình Yêu Trọn Vẹn - Sư Tiểu Trát