Những ai dám làm, sẽ thắng.

Winston Churchill

Download ebooks
Ebook "Kế toán theo dõi chi tiêu của công ty"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 602 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ông việc
Kế toán theo dõi chi tiêu của công ty, cũng như chuẩn bị, phân tích và chứng thực các tài liệu tài chính. Họ tìm cách điều hành việc kinh doanh một cách hiệu quả, lưu lại các hồ sơ chung và đảm bảo đóng thuế đúng.
Kế toán công làm công việc kiểm toán và chuẩn bị các khoản thuế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân.
Kế toán quản lý là thành viên ban quản trị, làm nhiệm vụ lưu giữ và phân tích thông tin về ngân sách, chi phí và tài sản. Công việc của họ có thể hỗ trợ cho công tác lên kế hoạch chiến lược hoặc phát triển sản phẩm. Họ cũng có thể viết báo cáo tài chính cho cổ đông, chủ nợ hoặc cơ quan nhà nước.
Kế toán và kiểm toán nhà nước lưu giữ và kiểm tra số liệu của chính phủ, hoặc họ đại diện cho chính phủ kiểm toán các cá nhân hoặc doanh nghiệp tư nhân.
Kiểm toán viên nội bộ là nhân viên kiểm tra tài chính. Họ chứng thực tính chính xác của hồ sơ tài chính của một công ty và tìm kiếm những khoản chi tiêu lãng phí, sai sót trong khâu quản lý và khai man.
Kỹ năng
Kế toán – Kinh nghiệm trong các giao dịch tài chính và chuẩn bị báo cáo tài chính.
Tài chính công ty – Kinh nghiệm với hệ thống kế toán và tài chính trong một tổ chức.
Kỹ năng báo cáo – Thành thạo việc chuẩn bị các báo cáo thống kê và bằng văn bản cho ban giám đốc.
Chú ý đến chi tiết – Tiếp cận công việc một cách tỉ mỉ, thấu đáo và chi tiết.
Chú trọng đến thời hạn – Khả năng hoàn tất công việc đúng hạn và sắp xếp nhiều thứ tự ưu tiên khác nhau.
Báo cáo kết quả nghiên cứu – Tổng hợp tất cả các dạng nghiên cứu thành các bản báo cáo rõ ràng, chu đáo và có thể ứng dụng vào hành động.
Kiến thức về Tài chính Kế toán ứng dụng và quy luật kế toán.
Bảo mật – Đáng tin cậy trong việc đảm bảo những thông tin mang tính nhạy cảm được an toàn.
Quản lý thời gian – Sắp xếp ưu tiên công việc để đạt được mục tiêu hoặc đảm bảo đúng hạn.
Quản lý việc nhập liệu – Tiến hành và giám sát quá trình nhập liệu một cách hiệu quả.
Học vấn
Bằng cử nhân là yêu cầu tối thiểu và để thăng tiến, bạn sẽ cần thêm các chứng chỉ hoặc bậc sau đại học.
Những người làm việc trong ngành kế toán có thể lấy thêm Chứng nhận Kế toán Công bằng việc đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm và học vấn và thi đậu một kỳ kiểm tra.
Triển vọng
Nhu cầu về kế toán viên vẫn tăng cao, nhất là khi nhà nước gia tăng yêu cầu về kinh nghiệm và học vấn để cấp bằng. Những người có được Chứng nhận Kế toán Công hoặc bằng MBA cũng có triển vọng tốt.
Có thêm một vài kỹ năng chuyên biệt như hệ thống thông tin, luật nhà nước hay kinh doanh quốc tế cũng có thể giúp bạn có được việc làm tốt.
Những người không có bằng cấp hay chứng nhận và những người tranh giành những nấc thang cao nhất trong ngành kế toán cũng sẽ nhận thấy cuộc cạnh tranh cho công việc thật khốc liệt.
Thái Hằng / HR Vietnam
Kế toán theo dõi chi tiêu của công ty Kế toán theo dõi chi tiêu của công ty - Cẩm Nang Nghề Nghiệp