Until I feared I would lose it, I never loved to read. One does not love breathing.

Harper Lee

 
 
 
 
 
Tác giả: Nam Kim Thạch
Thể loại: Kiếm Hiệp
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Phạm Vân ANh
Số chương: 37
Phí download: 5 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2201 / 22
Cập nhật: 2016-01-26 07:41:03 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Huyết Long Tuyệt Kiếm Huyết Long Tuyệt Kiếm - Nam Kim Thạch Huyết Long Tuyệt Kiếm