It is what you read when you don't have to that determines what you will be when you can't help it.

Oscar Wilde

 
 
 
 
 
Tác giả: Nhất Giang
Thể loại: Kiếm Hiệp
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: hoang viet
Số chương: 74
Phí download: 8 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2457 / 25
Cập nhật: 2016-01-10 10:56:01 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Huyết Chỉ Ðoạt Hồn Huyết Chỉ Ðoạt Hồn - Nhất Giang Huyết Chỉ Ðoạt Hồn