Forever is not a word…rather a place where two lovers go when true love takes them there.

Unknown

 
 
 
 
 
Tác giả: Sophie Kinsella
Thể loại: Tiểu Thuyết
Dịch giả: Tạ Huyền
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Bach Ly Bang
Số chương: 27
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1457 / 11
Cập nhật: 2015-09-13 17:23:48 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Hồn Ma Sành Điệu Hồn Ma Sành Điệu - Sophie Kinsella Hồn Ma Sành Điệu