Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
 
 
 
 
Tác giả: Tào Đình
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Minh Khoa
Số chương: 11
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1684 / 21
Cập nhật: 2015-10-24 19:28:58 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Hôn Lễ Tháng Ba Hôn Lễ Tháng Ba - Tào Đình Hôn Lễ Tháng Ba