People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Hans Speidel
Thể loại: Lịch Sử
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Quoc Tuan Tran
Số chương: 16
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1759 / 70
Cập nhật: 2016-06-03 16:23:32 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Hitler Và Trận Đánh Normandie Hitler Và Trận Đánh Normandie - Hans Speidel Hitler Và Trận Đánh Normandie