The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

 
 
 
 
 
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Kỹ Năng Sống
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 815 / 4
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ua quá trình nghiên cứu, các nhà giáo dục trên thế giới cũng như trong nước ta đã nêu lên 5 thái độ học tập và 10 kĩ năng ứng dụng học vấn, xem như là tiêu chuẩn giáo dục thanh niên trong thế kỉ 21.
5 thái độ:
- Cần học để tiến bộ, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành trình độ học vấn và trí tuệ.
- Khiêm tốn để sáng suốt tự biết mình chỉ là giọt nước trong biển cả tri thức của loài người để không tự mãn.
- Tìm tòi khám phá khi tiếp cận thông tin với tinh thần tiến công.
- Thích ứng, nhanh nhạy trước mọi biến đổi của hoàn cảnh.
- Sáng tạo để độc đáo, sắc sảo trong tư duy và hành động, vận dụng tri thức vào cuộc sống.
10 kĩ năng:
* Tự học trong suốt cuộc đời, trong mọi tình huống.
* Giao tiếp xã hội và trao đổi thông tin.
* Làm việc, lao động có hiệu quả.
* Nhận thức, nghiên cứu về xã hội và nhân văn.
* Nhận thức, nghiên cứu về tự nhiên và toán học.
* Sử dụng ngoại ngữ và vi tính.
* Cảm thụ và sáng tạo nghệ thuật.
* Giải quyết các tình huống ứng xử với cộng đồng.
* Tổ chức, điều hành, quản lí một guồng máy.
* Bảo vệ sự sống, môi sinh, đề phòng bệnh tật.
(Theo TT)
Hành Trang Cần Thiết Hành Trang Cần Thiết - Khuyết Danh