Letting go means to come to the realization that some people are a part of your history, but not a part of your destiny.

Steve Maraboli

 
 
 
 
 
Tác giả: Jodi Picoult
Thể loại: Tiểu Thuyết
Biên tập: Yen
Upload bìa: Ngô Trà
Language: English
Số chương: 7
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 987 / 8
Cập nhật: 2015-08-08 14:54:53 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Handle With Care Handle With Care - Jodi Picoult Handle With Care