Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

 
 
 
 
 
Tác giả: Rachel Gibson
Thể loại: Tiểu Thuyết
Nguyên tác: It Must Be Love
Dịch giả: Nguyễn Mai Trang
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Bach Ly Bang
Số chương: 19
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2207 / 31
Cập nhật: 2015-08-14 10:31:41 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Hẳn Là Yêu Hẳn Là Yêu - Rachel Gibson Hẳn Là Yêu