Đừng để tâm đến thất bại mà chỉ nên nhìn vào những sai sót của mình.

Ngạn ngữ châu Phi

 
 
 
 
 
Hai Người Đến Từ Phương Xa Hai Người Đến Từ Phương Xa - Dương Thụy