Thể loại: Truyện Ngắn
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Trần Lê Nguyễn
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 3647 / 129
Cập nhật: 2015-03-06 10:36:18 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Hạc Vừa Bay Vừa Kêu Thảng Thốt Hạc Vừa Bay Vừa Kêu Thảng Thốt - Nguyễn Huy Thiệp Hạc Vừa Bay Vừa Kêu Thảng Thốt