The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Sưu Tầm
Thể loại: Truyện Cười
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 422 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:30 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ó một anh đi học hà tiện; đến nhà ông thầy, hỏi phải nên mua gì cúng Thánh.
Thầy bảo rằng:
- Chỉ mua một cái bánh đa thôi.
Anh ta ra chợ mua một cái bánh và mua thêm một con gà con, cắp về. Thầy trông thấy, trách rằng:
- Đã bảo, chỉ phải mua một cái bánh đa là đủ, sao lại vẽ vời đi mua gà làm gì, thêm tốn?
- Thưa thầy, con mua gà để khi bẻ bánh ăn, cho nó nhặt những vừng vụn rơi vãi.
Ông thầy nói rằng:
- Thôi, thế thì anh hà tiện hơn tôi, cần gì mà phải học tôi nữa?
Hà Tiện Hà Tiện - Sưu Tầm