Love is like a glass door… sometimes you don’t see it, and it smacks you right in your face.

 
 
 
 
 
Tác giả: Khái Hưng
Thể loại: Truyện Ngắn
Dịch giả: James Banerian
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Azazel123
Language: English
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 788 / 8
Cập nhật: 2021-10-31 03:02:16 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Good Heart Good Heart - Khái Hưng Good Heart