When you reread a classic you do not see more in the book than you did before; you see more in you than was there before.

Clifton Fadiman

 
 
 
 
 
Tác giả: Khuyết Danh
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 829 / 2
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ời anh ba giờ đến họp. Ba rưỡi chúng ta bắt đầu!
- Được, đúng ba giờ rưỡi tôi sẽ có mặt.
- Không nên thế anh ạ!
- Tại sao?
- Bởi vì nếu tôi nói là mời anh đến lúc ba giờ rưỡi, chắc chắn là bốn giờ anh mới đến.
- Làm gì có chuyện ấy, ai cũng phải giữ tín nhiệm chứ. Tôi cam đoan với anh mọi người sẽ đến lúc ba rưỡi cho mà xem.
- Ở cơ quan ta chưa hề có sự đúng hẹn như thế bao giờ cả.
- Rồi sẽ có.
- Nhưng lúc ba giờ anh bận thật hay sao?
- Bận thật, công việc ngập đầu lên ấy chứ.
- Thôi được, nếu vậy thì mời anh đến lúc ba rưỡi. Bốn giờ chúng ta sẽ bắt đầu họp.
Truyện cười Áo
Giờ Cao Su Giờ Cao Su - Khuyết Danh