Nếu bạn không thể phạm sai lầm, bạn sẽ không thể làm được điều gì.

Marva Collins

 
 
 
 
 
Tác giả: Lôi Mễ
Thể loại: Trinh Thám
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Trần Thanh Sơn
Số chương: 39
Phí download: 5 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 3034 / 84
Cập nhật: 2015-08-10 09:47:35 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Tóm tắt truyện
Đây là quyển thứ ba (sau Đề Thi Đẫm Máu) trong Series truyện Trinh thám tâm lý tội phạm của nhà văn - cảnh sát Lôi Mễ.: Độc giả thứ 7 - Đề thi đẫm máu - Cuồng vọng phi nhân tính (Giáo hóa trường)- Sông ngầm - Ánh sáng thành phố
-- galacticos30612 --
Giáo Hóa Trường Giáo Hóa Trường - Lôi Mễ Giáo Hóa Trường