Dịp may ưu ái những ai can đảm

Publius Terence

 
 
 
 
 
Giang Hồ Bá Giả, Hồ Thiên Linh Kì Giang Hồ Bá Giả, Hồ Thiên Linh Kì - Kaoru Tachibana