A good book should leave you... slightly exhausted at the end. You live several lives while reading it.

William Styron, interview, Writers at Work, 1958

 
 
 
 
 
Tác giả: Ajahn Chah
Thể loại: Giáo Dục
Biên tập: Tâm Thành
Upload bìa: Azazel123
Số chương: 9
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 468 / 22
Cập nhật: 2018-08-18 10:48:07 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Giác Minh (Bodhinyāna) Giác Minh (Bodhinyāna) - Ajahn Chah Giác Minh (Bodhinyāna)