We read to know we are not alone.

C.S. Lewis

Download ebooks
Ebook "Gà Đi Tìm Tiền Và Tiền Đi Tìm Gà"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Dũng Mèo
Thể loại: Truyện Cười
Biên tập: Mnh Bách Trần
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 749 / 0
Cập nhật: 2016-02-01 12:18:17 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ũng Mèo đang ngồi ở cơ quan thì một người Mông xin gặp. Thấy anh ta ôm một con gà, Dũng Mèo hỏi: Mày làm gì thế?
Người Mông đáp: Tao bán gà, mày mua cho tao đi.
Dũng Mèo hỏi: Mày bán thế nào?
20 ngàn. Người Mông trả lời.
Thấy rẻ, Dũng Mèo mua luôn. Mấy hôm sau, cơ quan có việc tiếp khách. Dũng Mèo liền tới gặp anh bạn người Mông đã bán gà lần trước để hỏi mua. Anh người Mông ra giá 100 ngàn 1 con. Thấy vậy, Dũng Mèo thắc mắc: Hôm trước mày bán cho tao có 20 ngàn, sao nay đòi đắt thế?
Anh bạn người Mông cười hiền lành: À, hôm trước là gà đi tìm tiền, còn hôm nay là tiền đi tìm gà. Giá khác, giá khác mà.
Dũng Mèo:!!!
Gà Đi Tìm Tiền Và Tiền Đi Tìm Gà Gà Đi Tìm Tiền Và Tiền Đi Tìm Gà - Dũng Mèo