Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

 
 
 
 
 
Tác giả: Cổ Tây Tước
Thể loại: Tiểu Thuyết
Upload bìa: Nguyễn Thành Nam
Số chương: 52
Phí download: 6 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1049 / 32
Cập nhật: 2019-01-28 21:14:38 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh - Cổ Tây Tước Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh