Đừng lo ngại cuộc sống sẽ kết thúc, hãy lo ngại cuộc sống chẳng bao giờ bắt đầu.

Grace Hansen

 
 
 
 
 
Tác giả: Sưu Tầm
Thể loại: Truyện Cười
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 529 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
gười kia tính ưa vắng vẻ, mà hai căn nhà hai bên đều do anh thợ rèn với anh thợ bạc ở, ngày đêm đập mãi. Anh đã nghe điếc tai, tức mình nói rằng:
Phải hai chú thợ dời đi, tôi chịu làm tiệc mà đưa họ.
Bữa kia, hai anh thợ tới mà nói rằng:
Anh em tôi tính dời nhà, xin anh nhớ lời, đãi anh em tôi một bữa lên đường.
Anh kia mừng hết sức mừng, dọn tiệc trọng thể mà đãi. Trong lúc đương ăn uống, anh chủ nhà hỏi thăm rằng:
Hai anh tính dọn về phố nào?
Anh thợ rèn nói:
Anh thợ bạc dọn qua căn tôi, còn tôi dọn qua căn ảnh!
Dời Nhà Dời Nhà - Sưu Tầm