Để leo dốc cao, cần chầm chậm trước tiên.

Shakespeare

 
 
 
 
 
Đời Em Từng Có Anh Đời Em Từng Có Anh - Trương Tiểu Nhàn Đời Em Từng Có Anh