Những ai dám làm, sẽ thắng.

Winston Churchill

 
 
 
 
 
Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em - Lục Xu