Thất bại thực sự duy nhất chính là không dám khởi sự.

Harold Blake Walker

 
 
 
 
 
Tác giả: Ôn Thụy An
Thể loại: Kiếm Hiệp
Dịch giả: Ngọc Diện Hồ
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: James Bond
Số chương: 13
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1651 / 36
Cập nhật: 2016-03-09 16:53:16 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Đại Trượng Trận Đại Trượng Trận - Ôn Thụy An Đại Trượng Trận