He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

 
 
 
 
 
Tác giả: Duyên Anh
Thể loại: Truyện Ngắn
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: tiếu ngạo
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2492 / 36
Cập nhật: 2015-02-05 12:37:03 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Đại Dương Trong Lòng Con Ốc Nhỏ Đại Dương Trong Lòng Con Ốc Nhỏ - Duyên Anh Đại Dương Trong Lòng Con Ốc Nhỏ