Books are embalmed minds.

Bovee

Download ebooks
Ebook "Dai, Chắt Nhưng Hơi Lạc"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Sưu Tầm
Thể loại: Truyện Cười
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 661 / 0
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:30 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ột tuyên truyền viên dân số, đến một buôn làng của một xã vùng cao vùng đồng bào Dân tộc thiểu số, tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
Sau khi thao thao tuyên truyền về công tác dân số, anh ta cấp mỗi người đã có vợ tham dự cuộc họp 10 hộp bao cao su.
Một năm sau anh ta đến buôn làng trên để tiếp tục cấp bao cao su, trước khi cấp bao cao su đợt thứ II anh ta hỏi nhân dân tham gia cuộc họp:
Các bác thấy hiệu quả thế nào về bao cao su tôi đã cấp hôm trước?
Một Bác nông dân đứng tuổi đứng dậy thưa:
Thưa cán bộ bao cao su hôm trước cán bộ cấp tôi dùng thấy dai, chắc, dẻo được nhưng hơi lạc....
Dai, Chắt Nhưng Hơi Lạc Dai, Chắt Nhưng Hơi Lạc - Sưu Tầm