There are very few people who are not ashamed of having been in love when they no longer love each other.

Francois

 
 
 
 
 
Tác giả: Dale Carnegie
Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê
Số chương: 39
Phí download: 5 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 9799 / 1207
Cập nhật: 2018-03-28 20:20:17 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Đắc Nhân Tâm Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie Đắc Nhân Tâm