You carry Mother Earth within you. She is not outside of you. Mother Earth is not just your environment. In that insight of inter-being, it is possible to have real communication with the Earth, which is the highest form of prayer.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Tác giả: Phong Lộng
Thể loại: Tiểu Thuyết
Upload bìa: Tiên Nguyễn
Số chương: 67
Phí download: 7 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 851 / 21
Cập nhật: 2018-09-26 12:40:22 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Cô Phương Bất Tự Thưởng Cô Phương Bất Tự Thưởng - Phong Lộng Cô Phương Bất Tự Thưởng