A book that is shut is but a block.

Thomas Fuller

 
 
 
 
 
Tác giả: Lâm Phương Lam
Thể loại: Tiểu Thuyết
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Đặng Thị Bông
Số chương: 8
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 813 / 4
Cập nhật: 2015-11-21 15:29:09 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Chuyện Tình Của Nữ Cầm Ca Chuyện Tình Của Nữ Cầm Ca - Lâm Phương Lam Chuyện Tình Của Nữ Cầm Ca