Butterflies don't know the color of their wings, but human eyes know how beautiful it is. Likewise, you don't know how good you are, but others can see that you are special.

 
 
 
 
 
Tác giả: Tolkien
Thể loại: Cổ Tích
Số chương: 6
Phí download: 2 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2983 / 253
Cập nhật: 2017-05-25 16:41:21 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Tóm tắt truyện
The Lord of the Rings là một tác phẩm dài kiệt xuất của nhà văn J. R. R. Tolkien, một nhà ngữ văn người Anh. Ông đã dành phần lớn đời mình cho công việc nghiên cứu về lịch sử của các thần thoại Bắc Âu, như thần thoại Anh và thần thoại Phần Lan.
Cuốn truyện là tập hợp quy mô những hiểu biết về một thế giới tưởng tượng có tên là Middle Earth (hay Trung Địa) với nhiều giống người kỳ lạ như Hobbit, Dwarf (người lùn), Elf (gần như tiên), Wizard (phù thủy)… và ngay cả giống người. Bộ truyện được chia ra làm 3 quyển lớn, được chia ra làm 6 tập, xoay quanh những năm tháng vĩ đại trong cuộc chiến chống lại Sauron, gồm: Hiệp hội bảo vệ nhẫn (The Fellowship of the Ring), Hai ngọn tháp (The Two Towers), Sự trở về của nhà vua (The Return of the King).
-- nguyen_vy --
Chúa Tế Của Những Chiếc Nhẫn - Quyển II Chúa Tế Của Những Chiếc Nhẫn - Quyển II - Tolkien Chúa Tế Của Những Chiếc Nhẫn - Quyển II