From my point of view, a book is a literary prescription put up for the benefit of someone who needs it.

S.M. Crothers

Download ebooks
Ebook "Chiếm Hết Chỗ"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Thể loại: Truyện Cười
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 572 / 1
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
ột người ăn mày hom hem, rách rưới, đến cửa nhà giàu xin ăn, người nhà giàu không cho lại mắng:
- Bước ngay! Rõ trông như người dưới địa ngục lên ấy! Người ăn mày nghe nói vội trả lời:
- Phải! Tôi ở dưới địa ngục lên đây!
Nhà giàu nói:
- Đã xuống địa ngục sao không ở hẳn dưới đấy, còn lên đây làm gì cho bẩn mắt!
Người ăn mày đáp:
- Không thể ở được, nên mới phải lên đây. Ở dưới đấy các nhà giàu chiếm chỗ hết cả rồi.
Chiếm Hết Chỗ Chiếm Hết Chỗ - Học Sinh Cười