Books are a uniquely portable magic.

Stephen King

Download ebooks
Ebook "Trường Hợp Chết Đã Cứng Lạnh, Người Co Rúm Không Bỏ Lọt Áo Quan Thì Làm Thế Nào?"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Tác giả: Tang Lễ
Số chương: 1
Phí download: 1 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1514 / 5
Cập nhật: 0001-01-01 07:06:40 +0706
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
heo kinh nghiệm dân gian: Hơ lửa và nắn dần cho thẳng ra, hoặc dùng cồn, rượu xoa bóp, nếu vẫn còn cứng lại thì có thuật dùng hai chiếc đũa cả để hai bên mép áo quan rồi cho thi hài lọt xuống dần, khi thi hài dã lọt vào áo quan rồi thì phải cắt bỏ những dây buộc chân, buộc tay, buộc vai, buộc mông để người chết có thể nằm thoải mái.
Trường Hợp Chết Đã Cứng Lạnh, Người Co Rúm Không Bỏ Lọt Áo Quan Thì Làm Thế Nào? Trường Hợp Chết Đã Cứng Lạnh, Người Co Rúm Không Bỏ Lọt Áo Quan Thì Làm Thế Nào? - Tang Lễ