He who lends a book is an idiot. He who returns the book is more of an idiot.

Arabic Proverb

 
 
 
 
 
Tác giả: Jenny Nimmo
Thể loại: Tuổi Học Trò
Nguyên tác: Charlie Bone And The Castle Of Mirrors
Dịch giả: Hương Lan
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Bach Ly Bang
Số chương: 22
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1366 / 28
Cập nhật: 2015-07-27 05:26:32 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Charlie Bone Và Lâu Đài Gương Charlie Bone Và Lâu Đài Gương - Jenny Nimmo Charlie Bone Và Lâu Đài Gương