No man can be called friendless who has God and the companionship of good books.

Elizabeth Barrett Browning

 
 
 
 
 
Tác giả: Jenny Nimmo
Thể loại: Tuổi Học Trò
Nguyên tác: Charlie Bone And The Invisible Boy
Dịch giả: Hương Lan
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Bach Ly Bang
Số chương: 19
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1397 / 30
Cập nhật: 2015-07-27 05:26:20 +0700
Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình - Jenny Nimmo Charlie Bone Và Cậu Bé Vô Hình