Forever is not a word…rather a place where two lovers go when true love takes them there.

Unknown

 
 
 
 
 
Tác giả: Jenny Nimmo
Thể loại: Tuổi Học Trò
Nguyên tác: Midnight For Charlie Bone
Dịch giả: Hương Lan
Biên tập: Bach Ly Bang
Upload bìa: Bach Ly Bang
Số chương: 23
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 2291 / 47
Cập nhật: 2015-08-08 00:42:29 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Charlie Bone Lúc Nửa Đêm Charlie Bone Lúc Nửa Đêm - Jenny Nimmo Charlie Bone Lúc Nửa Đêm