A mere friend will agree with you but a real friend will argue."

Russian Proverb

 
 
 
 
 
Tác giả: Jenny Nimmo
Thể loại: Tuổi Học Trò
Nguyên tác: Charlie Bone And The Shadow Of Badlock
Dịch giả: Hương Lan
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Ngô Quang Hoàng
Số chương: 22
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1063 / 14
Cập nhật: 2016-06-28 18:08:40 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock - Jenny Nimmo Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock