Cái tốt đẹp nhất trong mọi cái là việc học. Tiền có thể bị mất, sức khỏe và sức mạnh có thể bị mất, nhưng những gì trong đầu bạn thì là của bạn mãi mãi.

Louis L’Amour

 
 
 
 
 
Tác giả: Jenny Nimmo
Thể loại: Tuổi Học Trò
Nguyên tác: Charlie Bone And The Shadow Of Badlock
Dịch giả: Hương Lan
Biên tập: Nguyen Thanh Binh
Upload bìa: Ngô Quang Hoàng
Số chương: 22
Phí download: 4 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 1063 / 16
Cập nhật: 2016-06-28 18:08:40 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock - Jenny Nimmo Charlie Bone 7: Charlie Bone Và Cái Bóng Xứ Badlock