You practice mindfulness, on the one hand, to be calm and peaceful. On the other hand, as you practice mindfulness and live a life of peace, you inspire hope for a future of peace.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Thể loại: Giáo Dục
Biên tập: Minh Nguyen
Upload bìa: Ha Coi
Số chương: 18
Phí download: 3 gạo
Nhóm đọc/download: 0 / 1
Số lần đọc/download: 574 / 40
Cập nhật: 2018-07-19 12:39:33 +0700
Link download: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem thông tin ebook
 
 
 
Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán - Nguyễn Duy Nhiên Chánh Niệm Thực Tập Thiền Quán